ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY

Závlaha zahrad rodinných domů

 1080x1080_01

www.zavlahyzahrady.cz

Automatické závlahy trávníků zahrad a parků se liší dle typu a velikosti zavlažované plochy. Každý postřikovač obsahuje trysku, která je libovolně regulovatelná a to jak do dálky, tak úhlu postřiku.

Systém závlahy je propojen PE potrubím a plastovými spojkami, které se nelepí. Jednotlivé postřikovače jsou propojeny do sekcí a přes elektromagnetické ventily, ovládány řídící jednotkou, kterou je možno umístit v domě, altánku či pouze pod přístřeškem, kdekoliv na pozemku zákazníka.

Na přání je možno instalovat dešťový senzor, který přeruší program závlah v případě nadměrného vlhka či deště, kdy není třeba travnaté plochy zavlažovat.

Všechny typy postřikovačů se instalují pod povrch, přímo do země, takže postřikovač v klidové poloze nevyčnívá a jeho horní část je umístěna rovnoběžně s terénem. 

 

 Závlaha vinic a sadů

 1080x1080_09

micro

 micro_2
 
 
 
micro_3
 
 

Závlaha tenisových kurtů

kurt_01

Automatické závlahy tenisových kurtů jsou tvořeny postřikovači s dostřikem od 8,5 do 15,5m.

Při instalaci zavlažovacího systému pro tenisové kurty, používáme osvědčené typy postřikovačů od výrobců TORO a HUNTER.

Výsuvné části postřikovače vyjíždějí ze země a zavlažují požadované plochy. Postřikovače jsou navrženy tak, aby plochy kurtu byly vždy pokryty a zároveň, aby nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí okolních ploch. Do prostoru tenisového kurtu (18 x 36m) instalujeme 6ks postřikovačů.

Každý postřikovač obsahuje trysku, která je regulovatelná a to jak do dálky, tak úhlu postřiku. Systém závlah je propojen PE potrubím a plastovými spojkami. Jednotlivé postřikovače jsou spojeny do sekcí a přes elektromagnetické ventily ovládány ze speciální ústředny, kterou je možno umístit v technické místnosti, altánku či pouze pod přístřeškem, kdekoliv na pozemku zákazníka. Z důvodu co nejefektivnější závlahy plochy tenisového kurtu, doporučujeme variantu - co jeden kurt, to jedna sekce - tzn., že celá plocha kurtu je zavlažována najednou. 

Tomu by měly odpovídat parametry čerpací stanice.

Závlaha fotbalových hřišť 

1080x1080_08

Systém automatické závlahy trávníku fotbalového hřiště je tvořen postřikovači řady TR nebo TD, jejichž těla, na bázi zvyšujícího se tlaku v přívodním potrubí, vyjíždějí ze země a zavlažují požadované plochy. Postřikovače jsou navrženy tak, aby vždy byly pokryty požadované plochy a zároveň, aby nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí okolních ploch. Nabízíme varianty zavlažování fotbalových hřišť s 12, 13, 18 či 24 postřikovači.

Každý postřikovač obsahuje trysku, která je libovolně regulovatelná a to jak do dálky, tak úhlu postřiku. Systém zavlažování hřišť je propojen PE potrubím a plastovými spojkami. Jednotlivé postřikovače jsou spojeny do sekcí a přes elektromagnetické ventily ovládány ze speciální ústředny, kterou je možno umístit v technické místnosti, altánku či pouze pod přístřeškem, kdekoliv na pozemku zákazníka. Na přání je možno instalovat dešťový senzor, který přeruší program zavlažování hřiště v případě nadměrného vlhka či deště, kdy není třeba travnaté plochy zavlažovat.

Všechny typy postřikovačů se instalují pod povrch, přímo do země, takže postřikovač v klidové poloze nevyčnívá a jeho horní část je umístěna rovnoběžně s terénem. Některé typy postřikovačů pro fotbalová hřiště, je možno doplnit polepením umělého trávníku jeho viditelné a výsuvné části . Systém závlah se instaluje cca 50 cm pod povrch hřiště a před zimním obdobím se vyfukuje tlakem vzduchu.

 hriste_03_1